GÓI XÉT NGHIỆM BỆNH KÝ SINH TRÙNG

    Giá: Liên hệ

    Ký sinh trùng là những sinh vật muốn tồn tại phải sống nhờ vào sinh vật đang sống khác như con người, động vật và thực vật. Có 3 loài ký sinh trùng: Động vật đơn bào nguyên sinh, Giun sán (giun), Ký sinh ngoài da như ghẻ và chấy.

    Danh mục: